Om   Slåttevik Båtforening ble etablert i 1996 og er en medlemsforening med 36 båtplasser, klubbhus og boder.   Foreningens organisasjonsnummer: 913466829


  Foreningens kontonummer: 3330.25.59886


   N 59º 18.745' E 5º 27.766   Stiftelsesmøte 5.7.1996


   I møte den 5.juli 1996 ble det stiftet båtforening i slåttevik


    Møtet fant sted hjemme hos Arild Nilsen


    Fremmøtte:            Hein Haugeberg, Hans Jacob Svendsen, Tor Jostein Kallekodt, Martin Tveit,  Arild Nilsen og Henry Sørensen.


    Styremedlemmer:Arild Nilsen, Hans Jacob Svendsen og Henry Sørensen som h.h.v. kasserer, nestf. Og form.


    Årskontigent:   Årskontigenten 1996 ble satt til kr. 250.-


   Statutter m.v. vil bli satt opp på et senere tidspunkt.


   Dette til orientering.


   Spørsmål kan rettes til styret.


   For Styret


   Henry


   Sign.                  Slåttevik den 19.juli 1996