Nyheter

12. august 2016


Søknaden til kommunen  om bryggeutvidelse er nå endelig innlevert.


Det har tatt sin tid å få inn alle dokumenter, avklare godkjenning fra havnevesen m.m.


Komplett søknad med kommentarer fra naboer og båtforeningen sine merknader til disse finner dere her:  Bryggeutvidelse - Komplett søknad med vedlegg og kommentarer fra naboer og Båtforening


Da er det bare å vente på kommunens behandling og eventuell godkjenning før vi kan gå videre


18. juni 2016


Bryggeutvidelse


Ekstraordinært årsmøte vedtok styrets sin innstilling om å sende søknad om å utvide bryggene som en T.


Dette vil gi 16 plasser på 4 mtr (hvis det er mange som vil ha 3 mtr plasser kan det bli flere)


For å være minst mulig i berøring av strand og naboer er forslaget utenfor reguleringsplanen (det blåe rektanglet på skissen til høyre)


Prisen pr plass kommer til å bli ca kr  60.000,-


Pr. d.d. så er det 13 som står på venteliste. Det er lagt utpå båtforeningen og velforeningen sine sider at det nå er mulighet for flere til å stille seg på venteliste.


Søknadsprosessen er nå startet og her er litt info om saksgangen

 1. Nabovarsel med dispensasjonssøknad og skisse. Ble sendt ut 18. juni. Naboene har 14 dagers frist for kommentarer/klage. Det er 10 naboer Tysvær Kommune har bedt oss om å varsle. Liste over berørte naboer. Slik ser nabovarselet til K. Jørgensen ut. Nabovarsel K. Jørgensen.
 2. Medio juli sende søknad til kommunen
 3. Ved godkjent søknad kan vi gå videre med å få skriftlig bekreftelse fra de som er på venteliste at de fremdeles ønsker båtplass og vil betale inn ett omtrentlig beløp som er beregnet for de nye plassene.
19. mars 2016


Årsmøte 2016


Årsmøte for 2016 er ferdig og det var ett godt fremmøte. Det møtte 14 medlemmer i år, mot 9 i fjor. Komplett referatet vil bli offentliggjort når det er ferdig og signert. Her er noen oppsummering av hovedpunktene hvor det er endringer i forhold til tidligere:


 • Kontingent 2017 og pris på båtplass

Kontingenten for 2017 ble øket fra kr 900,- til kr 1200,- for 3-mtr og fra kr 1200,- til kr 1600,- for 4-mtr

Prisen for båtplass er uendret fra 2012 på kr 8.000,-/mtr med indeksregulering ihht konsumprisindeksen fra 2012

 • Opprettelse av fond til Vedlikehold og utskiftning av bryggene

Årsmøtet besluttet med bakgrunn i økende vedlikeholdskostnader at hvert medlem med båtplass skulle innbetale kr 500,- til dette fonet fra og med 2016. Kasserer sender ut krav om dette når styret har konstituert seg.

 • Bryggeutvidelse

Kommitteen for bryggeutvidelse, Sondre, Jarle S og Lars B, jobber videre med dette. Årsmøtet besluttet at det skulle utarbeides 2 forslag som fremlegges for ekstraordinært årsmøte før en sender søknad til kommunen og starter utvidelsen.

Lars B har skaffet til veie forankringer til bryggen fra Statoil. Båtforeningen får disse gratis, men må besørge frakt fra basen i Bergen til Slåttevik. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

 • Hus og bodreglement

Styret sitt forslag ble vedtatt. Leipris 2016 er kr 250,- for bodplass. Styret sin begrunnelse for å ta leie for bodene, er at en får øket inntektene samt at de som ikke har båt eller bruker bod slipper den kostnaden. Videre endringer av reglement og leiepri fastsettes av styret. Reglementet vil bli revidert og justert når en ser hvordan dette vil fungere i praksis.

 • Vedtektsendring § 10

Endringen betyr kort fortalt at en beholder båtplassen hvis en flytter innenfor Båtforeningen sitt område som er Tysværvåg BU skole sin krins

 • Valg

Kenneth Lønning kommer inn som ny etter Petter Hareide. Styret takker Petter for hans innsats i styret for denne gang. Nytt styret er:

Arne Henry Grottvik (Leder)

Jarle Husby

Svein Nilsen

Kjetil Toth

Kenneth Lønning

Vara: Narve Susort og Oddny Jøsang


Styret ønsker medlemmene og båtfolket en god påske og flott båtsesong i 2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26. februar 2016

Årsmøte protokoll fra KNBF avd Sør


På vegne av styret i KNBF Region Sør oversendes vedlagte protokoll fra siste årsmøte.


Protokoll årsmøte Region sør 24.02.2016


Med vennlig hilsen

Endre Solvang

Fungerende Generalsekretær


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. september 2015


Ekstradugnad


Det blir en ekstra dugnad torsdag 8. oktober kl 18:00 - 21:00 for de som ikke har hatt anledning på de tidligere 6 dugnadene. Styremedlem Petter Hareide er ansvarlgig for anskaffelse av materiell og gjennomføring av dugnaden.


Se også dugnadsoversikten http://slaattevik.com/informasjon/dugnader/dugnader%202015.html


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29 septemberl 2015


Informasjonsskriv fra KNBF


Her kan du lese Informasjonsskriv for september fra KNBF => KNBF 2015-9


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. september 2015


På vegne av styret i KNBF Region Sør oversendes vedlagte protokoll fra siste styremøte. Dere finner den også på regionsiden til Sør her;  http://knbf.no/sor  Ha en riktig god helg! 

Protokoll styremøte Region sør 25.08.2015


Med vennlig hilsen

Endre Solvang

Fungerende Generalsekretær


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. august 2015


Nest siste dugnad for i år er gjennomført. Dugnadsgjengen fortsatte arbeidet med bodene. Det var Jostein, Nils-Olav, Enok og Helmut som stilte denne gang. Bildet er tatt når de har en pust i bakken i et strålende vær.


Det gjenstår nå kun en dugnad, onsdag 9. september. Her er oversikten over hvem som skal delta på denne og link til hva som er gjort og gjenstår av arbeid.
8. juli 2015

Fantastisk flott service å få i dykkar havn! Andre havner har nok eit og anna å lære her󾮗󾌸

Posted by Jarle Bruntveit on 21. juli 2015


Kjære båtvenner. Her kan dere lese om NBF sine nye 11 fortøyningsbøyer som er lagt ut i Rogaland. Mange er plassert i vår flotte skjærgård i Tysvær. En strålende sommer på sjøen ønskes dere alle :-)

Til Medlemsforeninger i KNBF Region Sør  Regionen har nå gjort en kjempejobb med å legge ut hele 11 svaibøyer til glede for båtfolket. Det har vært arbeidet med dette prosjektet i mange år og endelig skal våre medlemmer få glede av dette arbeidet. Vedlagt følger en informasjon om bøyene og hvor de er plassert. Vi vil holde medlemsforeningene orientert når de siste 4 bøyene også er på plass. Ha en fortsatt fin sommer!  For KNBF Region Sør Endre SolvangFungerende Generalsekretær


Infoskriv om plassering 11 svaibøyer er lagt ut


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. april 2015Informasjonsskriv fra KNBF Her kan du lese Informasjonsskriv fra KNBF => KNBF 2015-5


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9. mai 2015


Fjerde dugnad onsdag 20. mai


I dag var planen og fortsette med bodene samt lage tak over ytterdør. Jarle H, Knut, Rolf og Oddny stilte på dugnaden. Boden til båtforeningen ble panelt (nesten) ferdig og det ble montert og satt inn 2 hylleseksjoner. Da an vi begynne arbeidet med å få litt mer orden. Stenderene til bodene innover ble fortsatt på samt at nut to ansvar og begynte på arbeidet med tak på ytterdøren. Oddny sørget for at de 3 gutta fikk opprettholdt inntaket av kalorier med kaffe og vafler. Det gjenstår nok arbeid til dugnadne resten av året så det blir ikke problem og sysselsette på dugnad utover. Godt jobba også denne gang av dugnadsgjengen. Neste dugnad er onsdag 19. august. Det er 9 medlemmer som ikke har meldt seg til dugnad og tiden begynner nå å renne ut for disse. Flere bilder kan dere se her


Oddny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18. mai


Vannet er nå ordnet både på klubbhus og brygger.

Nøkkelen til utekranen er nå inne i klubbhuset. Hvis du som medlem bruker utekranen på klubbhuset, må du huske å legge nøkkelen tilbake på plass etter at du har stengt av vannkranen.

En strålende båtsesong ønskes dere alle :-)


16. mai


Vannlekkasjer - vannet er avstengt både til klubbhus og brygger


Det er hull og lekkasje i vannledningen til bryggene og så er det noen som har brukt utekranene på klubbhuset og ødelagt denne. Sannsynligvis har de brukt store krefter ved stenging eller åpning. Karsten Bjelland AS skal fikse vannledning og bytte utekran. Vannet vil bli skrudd på når feilene er ordnet

For at vi skal ha anlegg og materiell i orden MÅ dere som bruker det, behandle tingene på en ordentlig måte. Her er noe jeg har skrevet om en rekke ganger før.

 • Det er en vannkran og slangetrommel på hver strømsøyle + på klubbhuset
 • Husk skru av vannet og åpne spylekranen på slangen FØR du ruller tilbake slangene etter bruk. Hvis ikke ruller de seg hverken korrekt opp eller helt opp
 • Vannkranene skal alltid stenges av etter bruk
 • Det er ikke nødvendig og bruke makt eller verktøy for å bruke materiellet
 • Ved feil eller mangler gi beskjed til Husansvarlig Arne Henry grottvik eller Havnesjef Svein T Nilsen


Se ellers Havneinstruks og Gjesteinfo


På forhånd takk for at dere bidrar til å bruke matreiellet på en skånsom måte.


Arne Henry Grottvik

Styreleder


9. mai 2015


Tredje dugnad lørdag 9. mai


Målet for denne dugnaden var å få panelt ferdig mot klubbhuset samt begynne med bodene. Arne Henry møtte litt tidlig og kaffen var klar ved start. Det ser ut til at alt vannet er stengt av, så det får sjekkes opp. Gro var hyggelig og donerte kaffevann til oss. De fire som deltok i dag var Hein, Kenneth, Gjert og Arne Henry. Gjengen jobbet jevnt og trutt, men det var litt mer "putle" og tidkrevenede enn først antatt. I alle fall så er tauverket som fungerer som listeverk i klubbhuset ferdig. Det mangler to bord på panelet som neste gjeng får gjøre ferdig. Boden til Båtforeningen har ferdig reiseverk og fått plater på toppen. Neste dugnad kan en lage hyller i hver ende. En kaffepause midt i satte vi av tid til og praten gikk veldig lett og ledig. Noen hyggelige timer med gode naboer ble det. Bildet viser fra venstre Kenneth, Hein og Gjert. Helsing Arne Henry :-)29 april 2015


Dugnad 29. april


I dag var det en gjeng på 5 ledet av Narve som møtte til dugnad. Taklekkasje ble sjekket og lagt på ny tetting, pallene i boddelen ble flyttet ut og det ble panelt i inngangspartiet.  Når redaktøren besøkte gjengen bestående av Narve, Geir, Tor-Jostein, Knut og Alv som tok seg en pust i bakken. Dugnadsgjengen savnet Oddny og vaflene hennes. Dessverre sviktet batteriet i kameraet til redktøren, så det ble ingen bilder denne gang. Takk for innsatsen :-)


18 april 2015


Første dugnad i 2015

Det var en god gjeng på 8 personer som stilte til dugnad denne lørdagen. Hovedfokuset på denne var å få skiftet festene til utriggerne. Havnesjefen Svein Nilsen ledet arbeidet og det gikk utrolig bra. I det strålende vårværet var gjengen veldig effektive og klarte og skfte både fester samt at de fikk ut den utriggerene som ble tatt på land pågrunn av stormen. De klarte også å få satt i ny bolt på en av utriggerne på den ytterste bryggen.


Uten mat og drikke, duger helten ikke sier et ordtak. Oddny har kjøpt inn vaffeljern og stod for kaffelaging og vaffelsteking. Veldig godt jobba av alle sammen :-) Her finner du flere bilder


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16 april 2015


Utvidelse av bryggene


Det er 11 som står på venteliste til båtplass. Styret kalte derfor inn alle medlemmen som står på venteliste for og kartlegge interessen og orientere om hva styret ser for seg. Styret ønsker å nedsette en komtie av og blant de som står på venteliste for og arbeide med bryggeutvidelse.


Det virket ikke som interessen var så veldig stor, siden det kun møtte 2 personer. De som møtte var interessert og styret nedsatte følgende komtie for å arbeide videre med dette.


Komite for bryggeutvidelse:

sondre.voll@gmail.com


På denne linken kan du sende e-post til alle i komiteen: bryggeutvidelse@slaattevik.com


Komiteen konstituerer seg selv med leder og rapporterer arbeidet sitt til styret v/styreleder.


Når komiteens arbeid er avsluttet skal styret legge frem dette som en sak til årsmøtet for endelig godkjenning


Mandatet som styret har gitt til komiteen er:

 • Komiteen sjekker med kommunen reguleringsplan og hvilke tiltak som kan og må gjøres for å utvide bryggene. Herunder også å lage en ny brygge ut fra kommunalt område mot nord, dvs ny brygge ut fra der hvor Jørgensen har sin båt og mot sør
 • Lage et eller flere forslag til hvor mange plasser utvidelsen gir. Herunder antall 3 og 4 meter plasser
 • Komiteen har møtet med styret for å godkjenne hvilke forslag en skal arbeide med videre og hvordan en skal engasjere resten av de som står på venteliste
 • Styret la føringer for at en eventuell ny brygge skal være i betong
 • Bryggen må ha strømskap og vann
 • Komiteen lager budsjett som fremlegges styret
 • Setter opp søknad til kommunen om utvidlse
 • Styret setter dette opp som en sak for behandling av årsmøtet


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. april 2015


Informasjonsskriv fra KNBF


Her kan du lese Informasjonsskriv fra KNBF => KNBF 2015-4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dugnad lørdag 18. april kl 10-13


På denne dugnaden skal festene til utriggerne byttes. Materiellet er på plass og Svein leder arbeidet på denne dugnaden. Det er 6 som har meldt seg til denne og det burde være mannskap til å få arbeidet på en trygg og forsvarlig måte.


Lykke til med årets første dugnad

Sjøvett reglene


 1. Tenk sikkerhet - Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr -  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann -  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene - Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg - Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord. 6.Vær uthvilt og edru -  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 6. Vis hensyn -  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

VHF reglene 1. Hold radioutstyr og batteriet i orden.
 2. Lytt alltid på kanal 16 når du er på sjøen
 3. Kanal 16 skal bare brukes i nødsfall.
 4. Bruk hastersignal ikke PAN PAN før nødmelding blir nødvendig.
 5. Bruk riktig kanaler for trafikk mellom båter: Lystbåter: L1-L2 Fortrinnsvis anrop- L3. Fiskebåter: F1 - F2 - F3.
 6. Misbruk ikke radiotelefon. Fatt deg i korthet.
 7. Følg med på trafikklistene fra kyststasjonene.
 8. Anrop norske kyststasjoner på arbeidskanal.
 9. Bruk riktig anropsprosedyre.