Styret

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

 

 

Funksjon Navn Send mail mobil Påvalg

 

 

Formann Kenneth Lønning lonning.kenneth@gmail.com 908 54 564 2019

Styremedlem Martin Tveit matv@statoil.com 481 12 123 2020

 

Styremedlem Tor Jostein Kallekoldt t-jokall@online.no 950 06 258 2019

 

Styremedlem Rolf Magne Bakken rmb@statoil.com 954 34 396 2020

Styremedlem Narve Susort narve@sagabygg.no 916 63 784 2020

Varamann Henry Sørensen henry.sorensen@haugnett.no 412 46 642 2019

 

Varamann Hans Jacob Svendsen hans.jacob.svendsen@securitas.no 913 38 201 2020

 

 

styre@slaattevik.com

 

 

 

 

Her kan du skrive melding til båtforeningen

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved