ekstra2_2011

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

 

Ekstraordinært årsmøte

 

02.11.2011 klokken 19:00 i klubbhuset

 

tilstede: Tyrygve, Tor Jostein, Narve, Hans Jacob, Jostein, Even, Helge, Geir Ståle, Hein, Alv, Arne Henry, Rolf Magne, Jarle N og Jarle H

 

1: Godkjennelse av inkalling: godkjent uten anmerkninger.

 

2: Valg av ordstyrer, Geir Ståle

 

3: Valg av referent og møteleder, Jarle

 

4: 2 stk til å underskrive protokoll, Arne Henry og Hein

 

5: Jarle informerte om saken, og vi foretok avstemming om vi går videre i rettsapparatet.

 

13 stk stemte for, og 1 imot.

 

5: skal vi kontakte advokat? det ekstraordinære årsmøte vedtok at vi skulle kontakte advokat for å få hjelp til å sette opp tilsvaret, og føre saken videre i rettsapparatet.

 

møte hevet klokken 19:35

Copyright © All Rights Reserved