Årsmøte 2015

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

Årsmøte Slåttevik Båtforening

 

Tirsdag den 24/2-2015, klokken 18:00

 

Sted: Klubbhuset I havnen

 

Fremmøtte:

Arne Henry, Jostein, Svein, Jarle, Geir Ståle, Knut Aslak, Martin, Narve og Oddny

 

pkt.1 valg av møteleder, ordstyrer og referent

 

Arne Henry, møteleder og ordstyrer

Jarle, referent

 

pkt.2 godkjenning av innkalling

 

godkjent, og det ble fremhevet at denne var meget bra

 

pkt.3 Styrets Årsberetning

 

denne var lagt ved innkallingenog lagt ut på facebooksiden

Arne Henry gikk igjennom den.

 

pkt.4 Regnskap lagt frem I revidert stand

 

revidert av Kenneth

godkjent

 

pkt.5 medlemskap KNBF

 

vedtatt, og Arne Henry melder foreningen inn

 

pkt.6 fastsettelse kontigent 2016

 

styrets forslag ble vedtatt.

900.- for 3-meters plass

1200.- for 4-meters plass

400.- for ventelisteplass

 

pkt.7 innkomne forslag

 

ingen

 

pkt.8 Valg

 

Styreleder Arne Henry Grottvik på valg, gjenvalgt, på valg 2016

Styremedlem Svein Nilsen på valg, gjenvalgt, på valg 2017

Styremedlem Kjetil Toth, på valg, gjenvalgt, på valg 2017

Styremedlem Petter Hareide, på valg 2016

Styremedlem Jarle Husby, på valg 2016

Varamedlem Henry Sørensen, på valg, ønsket ikke gjenvalg

nytt Varamedlem, Oddny Jøsang valgt, på valg 2017

Varamedlem Narve Susort, på valg 2016

 

Møte Hevet

 

Jarle Husby

referent

 

Copyright © All Rights Reserved