Medlemmene

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

plass

Etternavn

Fornavn

Adresse

Telefon

Mobil

Styre

Mail

1

Surnevik

Jarle

Sjonarveien 16

 

900 10 333

 

jarle.surnevik@applylqpartner.no

2

Torgersen

Geir

Sjonarveien 17

52 77 01 62

920 58151

 

geir.torgers@hotmail.com

3

Bakken

Rolf Magne

Urnesveien 3

52 77 74 62

954 34 396

 

rmb@equinor.com

4

Fjeldheim

Nils Olav

Sjonarveien 7

 

934 32 940

 

nils.olav@nelo.no

5

Nordtveit

Jarle

Urnesveien 1

52 77 38 91

909 55 292

 

janor@equinor.com

6

Bergesen

Gjert

Øvre Stokkavei 46, 4023 Stvg

 

906 86 366

 

gjertbergesen@getmail.no

7

Selrod

Enok

Christian Ivs Gate 20, 4009 Stvg

51 53 22 80

47712544

 

enok.selrod@telenor.com

8

Susort

Narve

Susort 17

52 77 75 79

916 63 784

Styremedlem

narve@sagabygg.no

9

Sørensen

Henry

Urnesveien 21

52 77 73 90

412 46 642

Varamedlem

henry.sorensen@haugnett.no

10

Svendsen

Hans Jacob

Urnesveien 4

52 77 76 63

913 38 201

Varamedlem

hans.jacob.svendsen@securitas.no

11

Tveit

Martin

Urnesveien 2

52 77 75 97

481 12 123

Styremedlem

matv@equinor.com

12

Nilsen

Arild

pb 182 4097 Sola

52 77 56 74

452 02 981

 

arijon@online.no

13

Kallekodt

Tor Jostein

Urnesveien 13

52 77 76 77

950 06 258

Styremedlem

t-jokall@online.no

14

Grottvik

Arne Henry

Sjonarveien 21

52 77 90 80

901 46 683

 

arne.henry@grottvik.no

15

Sørenes

Paul

Urnesveien 25

 

959 42 488

 

pnor@live.no

16

Husby

Jarle

Urnesveien 6

 

959 40 236

 

jarlhusb@online.no

17

Edland

Even

Urnesveien 10

52 77 39 55

481 46 267

 

even.edland@gmail.com

18

Milje

Jostein

Urnesveien 23

 

911 35 761

 

jostein.milje@haugnett.no

19

Nilsen

Svein

Urnesveien 20

 

902 69 755

 

sni@live.no

20

Riise

Beate

Odland, Aksdal

52 77 72 56

907 24 224

 

briise50@gmail.com

21

Haugeberg

Hein

Urnesveien 7

52 77 74 08

980 13 747

 

heha@equinor.com

22

Staupe

Gunstein

Bjørnsvikleitet 9

52 77 76 61

950 82 868

 

grete.lonning@tine.no

23

Lønning

Helmut

Håland

 

900 92 248

 

helml@online.no

24

Jensen

Svein

Sjonarveien 11

52 77 01 43

950 33 044

 

svein.tore.jensen@outlook.com

25

Alne

Geir Ståle

Urnesveien 16

52 77 01 61

975 14 075

 

geir.stale.alne@haugnett.no

26

Jøsang

Oddny

Tysværvågveien 654

52 77 76 62

918 60 841

 

oddny.josang@gmail.com

27

Høyvik

Arne

Frakkagjerd, 5563 førdesfj.

52 77 73 60

934 87 230

 

arne@hoyvik.no

28

Eikje

Per

Urnesveien 11

52 77 71 88

941 72 719

 

per.eikje@dnvgl.com?

29

Toth

Kjetil

Sjonarveien 20

 

913 48 149

 

kjetil@haugesundintec.no

30

Mokleiv

Knut Aslak

Sjonarveien 3

52 77 76 11

906 51 326

 

kam@haugnett.no

31

Erland

Alv

Lundervold 5570

 

481 37 055

 

al-erl@online.no.

32

Hareide

Petter

Sjonarveien 14

 

970 59 023

Styremedlem

pethar@equinor.com

33

Kallekodt

Janne

Sjonarveien 9

52 77 97 64

924 50 441

 

jannehet@hotmail.com

34

Høyvik

Arnstein

Urnesveien 5

52 77 73 47

 

 

arnstein.hoyvik@aibel.com

35

Hansen

Roar

Sjonarveien 8

 

928 05 928

 

roar.hansen@lyse.net

36

Lønning

Kenneth

Urnesveien 14

 

473 46 484

Formann

kenneth@klonning.no

utvidelse av båtplass (ønsker å bytte)

 

 

Jarle Surnevik

fra liten til 4 meter

26.10.2015

Narve Susort

fra 3 til 4 meter

 

 

Venteliste

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

1

Glenn Vea,

Lervikveien 20, 5565

4-meter

930 07 991

29.01.2009

vea.glenn@gmail.com

2

Ole Bjelland

Sjonarveien 19

4-meter

975 40 139

01.10.2009

ole@karsten-bjelland.no

3

Lars B. Kvilhaug

Slåttevikveien 62

4-meter

482 38 612

20.09.2011

lbk70@hotmail.com

4

Monica og Heine Bøe

Tysværvågveien 478

4-meter

905 17 654

01.07.2013

husbymonica@hotmail.com

5

Marianne Fjeldheim og Vidar Steensnes

Urnesveien 12

3-meter

932 35 956

27.08.2013

vidar.steensnes@rogfk.no

6

Sigurd Mørch

Urnesveien 8

4-meter

990 09 079

26.01.2014

sigurd.morch@haugnett.no

7

Thomas Aasbøe

Melkevikveien 13

4-meter

415 02 386

01.01.2015

thomas.aasboe@hotmail.com

8

Aud Elin Austerheim

Bjørnsvikleitet 13

4-meter

913 48 754

18.05.2016

aud.elin.austerheim@haugnett.no

9

Lennart Goa

Sjonarveien 12

3-meter

992 72 500

11.06.2016

LMMP.GOA@online.no

10

Robert Drønen

Sjonarveien 5

 

481 38 318

08.06.2017

robert.dronen@outlook.com

Boder I klubbhuset

fordelt juli 2018

det er ikke tillatt å oppbevare bensinkanner med innhold i bodene.

1

Tor Jostein Kallekodt

Geir Ståle Alne

2

Jarle Husby

Kjetil Toth

3

Arne Henry Grottvik

Geir Torgersen

4

Svein Nilsen

Henry Sørensen

5

Hans Jacob Svendsen

Janne Kallekodt

6

Even Edland

Paul Sørenes

7

Nils Olav Fjeldheim

Arnstein Høyvik

8

Svein Tore Jensen

Petter Hareide

9

Jostein Milje

Narve Susort

10

Gunstein Staupe

Helmut Lønning

11

Roar Hansen

Jarle Surnevik

12

Kenneth Lønning

Hein Haugeberg

13

Oddny Jøsang

Alv Erland

14

Martin Tveit

Arne Høyvik

15

Rolf Bakken

Jarle Nordtveit

16

Gjert Bergesen

Enok Selrod

17

Beate Riise

Knut Aslak Mokleiv

18

Per Eikje

Arild Nilsen

Målernummer:

avlest 31.12.14

avlest: 30.06.15

fakturert 2015

avlest 12.04.17

fakturert 2017

avlest 31.12.17

faktureres 2018

1: Jarle

1491

1491

 

1512

21kwh

1601

89kwh

2: Arne Henry

478

478

 

4048

3570kwh

5101

1053kwh

3:

1673

1673

 

1751

 

1751

 

4:

739

739

 

750

 

752

 

5: Fellesbruk

27

28

 

46

 

49

 

6: Svein

572

634

62kwh

683

49kwh

710

27kwh

7:

0

5

 

4

 

4

 

8: (Kjetil)

0

643

643kwh

643

 

660

 

9:

358

358

 

391

 

391

 

10: (Arne Henry)

4887

6599

1712kwh

6604

 

6605

 

11:

5275

5275

 

5275

 

5275

 

12:

679

679

 

679

 

679

 

hovedmåler

forbruk

betalt

snitt KWh

31.12.17 44304

2017: 9752

2017: 10937.-

kroner 1,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved