Medlemmene


Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

             E-post til styret              E-post til medlemmer med båtplass                      E-post til medlemmer på venteliste   


plass

Etternavn

Fornavn

Adresse

Telefon

Mobil

Styre

Mail

1

Surnevik

Jarle

Sjonarveien 16


900 10 333


jarle.surnevik@applylqpartner.no

2

Torgersen

Geir

Sjonarveien 17

52 77 01 62

920 58151


geir.torgers@hotmail.com

3

Bakken

Rolf Magne

Urnesveien 3

52 77 74 62

954 34 396


rmb@equinor.com

4

Fjeldheim

Nils Olav

Sjonarveien 7


934 32 940


nils.olav@nelo.no

5

Nordtveit

Jarle

Urnesveien 1

52 77 38 91

909 55 292


janor@equinor.com

6

Bergesen

Gjert

Øvre Stokkavei 46, 4023 Stvg


906 86 366


gjertbergesen@getmail.no

7

Selrod

Enok

Christian Ivs Gate 20, 4009 Stvg

51 53 22 80

47712544


enok.selrod@telenor.com

8

Susort

Narve

Susort 17

52 77 75 79

916 63 784

Styremedlem

narve@sagabygg.no

9

Sørensen

Henry

Urnesveien 21

52 77 73 90

412 46 642

Varamedlem

henry.sorensen@haugnett.no

10

Svendsen

Hans Jacob

Urnesveien 4

52 77 76 63

913 38 201

Varamedlem

hans.jacob.svendsen@securitas.no

11

Tveit

Martin

Urnesveien 2

52 77 75 97

481 12 123

Styremedlem

matv@equinor.com

12

Nilsen

Arild

pb 182 4097 Sola

52 77 56 74

452 02 981


arijon@online.no

13

Kallekodt

Tor Jostein

Urnesveien 13

52 77 76 77

950 06 258

Styremedlem

t-jokall@online.no

14

Grottvik

Arne Henry

Sjonarveien 21

52 77 90 80

901 46 683


arne.henry@grottvik.no

15

Sørenes

Paul

Urnesveien 25


959 42 488


pnor@live.no

16

Husby

Jarle

Urnesveien 6


959 40 236


jarlhusb@online.no

17

Edland

Even

Urnesveien 10

52 77 39 55

481 46 267


even.edland@gmail.com

18

Milje

Jostein

Urnesveien 23


911 35 761


jostein.milje@haugnett.no

19

Nilsen

Svein

Urnesveien 20


902 69 755


sni@live.no

20

Riise

Beate

Odland, Aksdal

52 77 72 56

907 24 224


briise50@gmail.com

21

Haugeberg

Hein

Urnesveien 7

52 77 74 08

980 13 747


heha@equinor.com

22

Staupe

Gunstein

Bjørnsvikleitet 9

52 77 76 61

950 82 868


grete.lonning@tine.no

23

Lønning

Helmut

Håland


900 92 248


helml@online.no

24

Jensen

Svein

Sjonarveien 11

52 77 01 43

950 33 044


svein.tore.jensen@outlook.com

25

Alne

Geir Ståle

Urnesveien 16

52 77 01 61

975 14 075


geir.stale.alne@haugnett.no

26

Jøsang

Oddny

Tysværvågveien 654

52 77 76 62

918 60 841


oddny.josang@gmail.com

27

Høyvik

Arne

Frakkagjerd, 5563 førdesfj.

52 77 73 60

934 87 230


arne@hoyvik.no

28

Eikje

Per

Urnesveien 11

52 77 71 88

941 72 719


per.eikje@dnvgl.com?

29

Toth

Kjetil

Sjonarveien 20


913 48 149


kjetil@haugesundintec.no

30

Drivenes

Odd Magnar

Sjonarveien 3

900 87 081


oddi803@hotmail.com

31

Erland

Alv

Lundervold 5570


481 37 055


al-erl@online.no.

32

Hareide

Petter

Sjonarveien 14


970 59 023

Styremedlem

pethar@equinor.com

33

Kallekodt

Janne

Sjonarveien 9

52 77 97 64

924 50 441


jannehet@hotmail.com

34

Høyvik

Arnstein

Urnesveien 5

52 77 73 47arnstein.hoyvik@aibel.com

35

Hansen

Roar

Sjonarveien 8


928 05 928


roar.hansen@lyse.net

36

Lønning

Kenneth

Urnesveien 14


473 46 484

Formann

kenneth@klonning.no

utvidelse av båtplass (ønsker å bytte)Jarle Surnevik

fra liten til 4 meter

26.10.2015

Narve Susort

fra 3 til 4 meterVenteliste


Nr.1

Glenn Vea,

Lervikveien 20, 5565

4-meter

930 07 991

29.01.2009

vea.glenn@gmail.com

2

Ole Bjelland

Sjonarveien 19

4-meter

975 40 139

01.10.2009

ole@karsten-bjelland.no

3

Lars B. Kvilhaug

Slåttevikveien 62

4-meter

482 38 612

20.09.2011

lbk70@hotmail.com

4

Marianne Fjeldheim og Vidar Steensnes

Urnesveien 12

3-meter

932 35 956

27.08.2013

vidar.steensnes@rogfk.no

5

Sigurd Mørch

Urnesveien 8

4-meter

990 09 079

26.01.2014

sigurd.morch@haugnett.no

6

Thomas Aasbøe

Melkevikveien 13

4-meter

415 02 386

01.01.2015

thomas.aasboe@hotmail.com

7

Aud Elin Austerheim

Bjørnsvikleitet 13

4-meter

913 48 754

18.05.2016

aud.elin.austerheim@haugnett.no

8

Lennart Goa

Sjonarveien 12

3-meter

992 72 500

11.06.2016

LMMP.GOA@online.no

9

Robert Drønen

Sjonarveien 5


481 38 318

08.06.2017

robert.dronen@outlook.com

Boder I klubbhuset

fordelt juli 2018

det er ikke tillatt å oppbevare bensinkanner med innhold i bodene.

1

Tor Jostein Kallekodt

Geir Ståle Alne

2

Jarle Husby

Kjetil Toth

3

Arne Henry Grottvik

Geir Torgersen

4

Svein Nilsen

Henry Sørensen

5

Hans Jacob Svendsen

Janne Kallekodt

6

Even Edland

Paul Sørenes

7

Nils Olav Fjeldheim

Arnstein Høyvik

8

Svein Tore Jensen

Petter Hareide

9

Jostein Milje

Narve Susort

10

Gunstein Staupe

Helmut Lønning

11

Roar Hansen

Jarle Surnevik

12

Kenneth Lønning

Hein Haugeberg

13

Oddny Jøsang

Alv Erland

14

Martin Tveit

Arne Høyvik

15

Rolf Bakken

Jarle Nordtveit

16

Gjert Bergesen

Enok Selrod

17

Beate Riise

Knut Aslak Mokleiv

18

Per Eikje

Arild Nilsen

Målernummer:

avlest 31.12.14

avlest: 30.06.15

fakturert 2015

avlest 12.04.17

fakturert 2017

avlest 31.12.17

faktureres 2018

1: Jarle

1491

1491


1512

21kwh

1601

89kwh

2: Arne Henry

478

478


4048

3570kwh

5101

1053kwh

3:

1673

1673


1751


1751


4:

739

739


750


752


5: Fellesbruk

27

28


46


49


6: Svein

572

634

62kwh

683

49kwh

710

27kwh

7:

0

5


4


4


8: (Kjetil)

0

643

643kwh

643


660


9:

358

358


391


391


10: (Arne Henry)

4887

6599

1712kwh

6604


6605


11:

5275

5275


5275


5275


12:

679

679


679


679


hovedmåler

forbruk

betalt

snitt KWh

31.12.17 44304

2017: 9752

2017: 10937.-

kroner 1,12

Copyright © All Rights Reserved