Dugnader


Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

Formann styrer dugnadsregnskapet.Det er kun styret sine oppsatte dugnader som teller i dugnadsplikten. 

I spesielle tilfeller kan dugnad utenom fastsatte tider gjelde, men det avklares/godkjennes I hvert enkelt tilfelle med formann.


Vedtektenes §30

Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte 3 timer dugnadsarbeid i løpet av året. Det settes opp minst 4 dugnader pr.år, 2 på våren og 2 på høsten. Datoene blir bestemt av styret, og vil fremlegges sammen med årsmøtereferatet.


             

                                                                fra styremøte April 2018,


             -Styret kaller inn folk til aktuelle dugnader.

-Tidspunkter for dugnader: Torsdag 3 mai kl 1730

Torsdag 31 mail kl 1730

2017

plassnr.

bredde

fredag 17/2

onsdag 24/5

lørdag 3/6

onsdag 14/6

lørdag 1/7

onsdag 9/8

lørdag 19/8

onsdag 6/9

lørdag 16/9

onsdag 11/10

Navn

Jarle Surnevik

1

3 (1,5)Geir Torgersen

2

3 (1,5)x
Rolf Magne Bakken

3

3
xNils Olav Fjeldheim

4

3
xJarle Nordtveit

5

3
xGjert Bergesen

6

3


x

Enok Selrod

7

3

x


Narve Susort (Styret)

8

3
x


x

Henry Sørensen (varamedlem)

9

3


x


x


x

Hans Jacob Svendsen

10

3


x

Martin Tveit

11

4


x

Arild Nilsen

12

4x
Tor Jostein Kallekodt (Styret)

13

4


x

Arne Henry Grottvik.

14

4

x


Paul Sørenes

15

4

x


Jarle Husby (Styret)

16

4

x(x)


x

Even Edland

17

4


x

Jostein Milje

18

4


x

Svein Nilsen.

19

4

x


Beate Riise

20

4
xHein Haugeberg

21

4
xGunstein Staupe

22

4
xHelmut Lønning

23

4
xSvein Tore Jensen

24

4


x

Geir Ståle Alne

25

4
xOddny Jøsang (varamedlem)

26

4
xArne Høyvik

27

4
xPer Eikje

28

4


x

Kjetil Toth (Styre)

29

4
x
xKnut Aslak Mokleiv

30

4


x

Alv Erland

31

4
xPetter Hareide

32

4
xJanne Kallekodt

33

3x
Arnstein Høyvik

34

3Roar Hansen

35

3x
Kenneth Lønning (Styret)

36

3


x
x


dato

arbeid utført


17/2

lagt ut nye fortøyninger til bryggene

3 medlemmer

24/5

Hele bygget har fått ett strøk med rød maling

4 medlemmer

3/6

ingen påmeldt, så dermed ingenting utført

0 medlemmer

14/6

festet Nye bryggefortøyninger, byttet alle sjakler, rengjort/ryddet klubbhus, malt hvite lister, byttet fester utriggere

15 medlemmer

30/6


1. medlem

24/7

uoffisiell dugnad, dykker tilgjengelig,  tau i sjøen ble fjerneI, generell opprydding

Narve, Henry og Kenneth

9/8

feste resterende fortøyningstrosser, ferdigstille bodene, rengjøring pontonger


19/86/916/911/10

(feste siste bryggefortøyninger)

Copyright © All Rights Reserved