Dugnader

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

Formann styrer dugnadsregnskapet.Det er kun styret sine oppsatte dugnader som teller i dugnadsplikten.

I spesielle tilfeller kan dugnad utenom fastsatte tider gjelde, men det avklares/godkjennes I hvert enkelt tilfelle med formann.

 

Vedtektenes §30

Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte 3 timer dugnadsarbeid i løpet av året. Det settes opp minst 4 dugnader pr.år, 2 på våren og 2 på høsten. Datoene blir bestemt av styret, og vil fremlegges sammen med årsmøtereferatet.

 

fra styremøte April 2018,

 

-Styret kaller inn folk til aktuelle dugnader.

-Tidspunkter for dugnader: Torsdag 3 mai kl 1730

Torsdag 31 mail kl 1730

2017

plassnr.

bredde

fredag 17/2

onsdag 24/5

lørdag 3/6

onsdag 14/6

lørdag 1/7

onsdag 9/8

lørdag 19/8

onsdag 6/9

lørdag 16/9

onsdag 11/10

Navn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Surnevik

1

3 (1,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir Torgersen

2

3 (1,5)

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Rolf Magne Bakken

3

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Nils Olav Fjeldheim

4

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Jarle Nordtveit

5

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Gjert Bergesen

6

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Enok Selrod

7

3

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Narve Susort (Styret)

8

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

Henry Sørensen (varamedlem)

9

3

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Hans Jacob Svendsen

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Martin Tveit

11

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Arild Nilsen

12

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Tor Jostein Kallekodt (Styret)

13

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Henry Grottvik.

14

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Paul Sørenes

15

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Husby (Styret)

16

4

x

 

 

(x)

 

 

 

 

 

x

Even Edland

17

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Jostein Milje

18

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Svein Nilsen.

19

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beate Riise

20

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Hein Haugeberg

21

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Gunstein Staupe

22

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Helmut Lønning

23

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Svein Tore Jensen

24

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Geir Ståle Alne

25

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Oddny Jøsang (varamedlem)

26

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Arne Høyvik

27

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Per Eikje

28

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kjetil Toth (Styre)

29

4

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Knut Aslak Mokleiv

30

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Alv Erland

31

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Petter Hareide

32

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Janne Kallekodt

33

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Arnstein Høyvik

34

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Hansen

35

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Kenneth Lønning (Styret)

36

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dato

arbeid utført

 

17/2

lagt ut nye fortøyninger til bryggene

3 medlemmer

24/5

Hele bygget har fått ett strøk med rød maling

4 medlemmer

3/6

ingen påmeldt, så dermed ingenting utført

0 medlemmer

14/6

festet Nye bryggefortøyninger, byttet alle sjakler, rengjort/ryddet klubbhus, malt hvite lister, byttet fester utriggere

15 medlemmer

30/6

 

1. medlem

24/7

uoffisiell dugnad, dykker tilgjengelig, tau i sjøen ble fjerneI, generell opprydding

Narve, Henry og Kenneth

9/8

feste resterende fortøyningstrosser, ferdigstille bodene, rengjøring pontonger

 

19/8

 

 

6/9

 

 

16/9

 

 

11/10

(feste siste bryggefortøyninger)

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved