Dugnader

 

Organisasjonsnummer : 913 466 829

Kontonummer: 3330.25.59886

Formann styrer dugnadsregnskapet.Det er kun styret sine oppsatte dugnader som teller i dugnadsplikten.

I spesielle tilfeller kan dugnad utenom fastsatte tider gjelde, men det avklares/godkjennes I hvert enkelt tilfelle med formann.

 

Vedtektenes §30

Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte 3 timer dugnadsarbeid i løpet av året. Det settes opp minst 4 dugnader pr.år, 2 på våren og 2 på høsten. Datoene blir bestemt av styret, og vil fremlegges sammen med årsmøtereferatet.

 

April 2018,

styret har ikke tatt helt stilling til når dugnader for 2018 skal utføres

2017

plassnr.

bredde

fredag 17/2

onsdag 24/5

lørdag 3/6

onsdag 14/6

lørdag 1/7

onsdag 9/8

lørdag 19/8

onsdag 6/9

lørdag 16/9

onsdag 11/10

Navn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Surnevik

1

3 (1,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir Torgersen

2

3 (1,5)

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Rolf Magne Bakken

3

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Nils Olav Fjeldheim

4

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Jarle Nordtveit

5

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Gjert Bergesen

6

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Enok Selrod

7

3

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Narve Susort (Styret)

8

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

Henry Sørensen (varamedlem)

9

3

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Hans Jacob Svendsen

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Martin Tveit

11

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Arild Nilsen

12

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Tor Jostein Kallekodt (Styret)

13

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Henry Grottvik.

14

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Paul Sørenes

15

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle Husby (Styret)

16

4

x

 

 

(x)

 

 

 

 

 

x

Even Edland

17

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Jostein Milje

18

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Svein Nilsen.

19

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beate Riise

20

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Hein Haugeberg

21

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Gunstein Staupe

22

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Helmut Lønning

23

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Svein Tore Jensen

24

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Geir Ståle Alne

25

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Oddny Jøsang (varamedlem)

26

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Arne Høyvik

27

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Per Eikje

28

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kjetil Toth (Styre)

29

4

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Knut Aslak Mokleiv

30

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Alv Erland

31

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Petter Hareide

32

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Janne Kallekodt

33

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Arnstein Høyvik

34

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roar Hansen

35

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Kenneth Lønning (Styret)

36

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dato

arbeid utført

 

17/2

lagt ut nye fortøyninger til bryggene

3 medlemmer

24/5

Hele bygget har fått ett strøk med rød maling

4 medlemmer

3/6

ingen påmeldt, så dermed ingenting utført

0 medlemmer

14/6

festet Nye bryggefortøyninger, byttet alle sjakler, rengjort/ryddet klubbhus, malt hvite lister, byttet fester utriggere

15 medlemmer

30/6

 

1. medlem

24/7

uoffisiell dugnad, dykker tilgjengelig, tau i sjøen ble fjerneI, generell opprydding

Narve, Henry og Kenneth

9/8

feste resterende fortøyningstrosser, ferdigstille bodene, rengjøring pontonger

 

19/8

 

 

6/9

 

 

16/9

 

 

11/10

(feste siste bryggefortøyninger)

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved